Weekeleks wòrter (mistentèèds) op blad 3 vant Stadsnieuws en kòrt verhòltje van Et Schrèèfatteljee geplòtst. 

En òntal van onze leeje schrèève, onder deren èège òf ene faantezie naom, en klèèn verhòltje van zon 125 toe 130 wortjes. Et valt nie meej om tòch iet zinnegs te schrèève meej zo wèèneg wortjes. Mar dè kunneme wèl. Kèkt mar nòr de vurbiltjes hieronder. 

 

 • Den irste maaj

  John van Krieken

  Ooveral ist ene vrijen dag, den dag van den arbeid. Behalleve hier. Dès en gròf schandaol, want daoröt blèkt dètter mar wèèneg wardeering is vur de wèèrekende meense die ooveral vur moeten betaole!

  Mar dès nie den êenegste reeje vur fist diejen dag. Want op dieje schôone vurjaorsdag in 1987 heej mèn vrouw jao teege mèn gezeej, irst bè de geminte èn daornao in de kepèl van de zusters òn de Zwèèsestraot. Dus dees jaor zèmme vèèvendèrteg jaor getrouwd.

  Et is naa netuurlek te laot om er nòg gaa ene vrijen dag van te maoke. Dè hoeft ok nie, want et is op ene zondag. Mar vanaaf vòllegend jaor moetet, vèèn ik. Mèn vrouw èn ik zulle nie de êenegste zèn die dè en goej iedeej vèène.

  30-04-2022

 • Muurschilderinge

  Piet Looijaard

  Enen arsjietèkt heej et intelèktewêele èègendom vannet ontwèèrep oover et gebouw wèttie getêekend heej. Dè wil zègge dègge zenen ookeej nôodeg hèt agge daor wèt òn wilt veraandere. Ôok al ist gebouw himmòl nie van hum.

  In de Tjeuke Timmermansstraot heej enen èèchte kunstenèèr en lange witte muur van en appartemèntekomplèks hil schôon beschilderd. Agge dè ziet, kunde allêeneg mar meej ôope trul blèève staon kèèke.
  Wilde dè wèg hèbbe, dan heej dè niks meej et beschèèreme van et intellèktewêele èègendom te maoke. Dès puur judasse van de meense dieter woone. Grefietie van klôotjong hòlder aaf, mar dees tòch nie.

  Wè is dè vur ene meens die zene zin daor dur wil drèève? Meneer de têekenèèr, ik vèènet schaand!

  23-04-2022

 • Paosaajer schiete

  Kitty Massuger

  Wie kènt dè nòg òf heeget sewèèle wèlles gedaon?
  Ge vat enen êemer hard gekokte aajer èn en schoep. Daor gaode meej nòr de dèùne, hoe hogger hoe beeter. Dan graofde beneeje òn diejen dèùn en költje. Iederêen die meej doe graoft en gutje nòr dè költje èn deraachter nòg en stukske vèdder.
  As dè klaor is goojt iederêen tegelèèk van boovenaaf en aaj nòr beneeje. Wie dan en aander aaj kètst int költje, maag zen aaj opeete. Om te zörrege dètter gin kebaol van komt moete, vurdègge goojt, oewe naom op et aaj zètte. Wilde veul aajer eete, moete goed mikke, mar dan kant laoter wèl hard gòn waaje in oew boks.
  Dees ist goejekopste Paosspèlleke dètter is vur jong èn aaw saome.

  16-04-2022

 • Gruun èn gèèl èèrgere

  Annemie de Waal

  “Wòcht mar vrouwke, zakkoe èfkes hèllepe?”
  “Gèère, want dieje kaajbaand is vuste hôog èn dan gaok meej mene rolstoel om dènk.”
  “Tis tòch ok van de zòtte dè die gruune krènge dur hil de stad nirgekwakt wòrre èn mistal dwars op de stoep. De geminte heej gruun licht gegeeve vur 250 van die skoeterkes. Daor hèbbe ze enen hôop èllènde meej binne gehòld”
  “Nèè, hier moes de pliesie nòr kèèke.”
  “Jè, dè doen ze ôok, mar ok nie meer as dè.”
  “Ik snap nie waor die jong dè ammòl van doen. Witte gij dè dè € 0,29 de menuut kòst, dus agger zon klèèn uurke op rijdt zèède al gaa € 17,50 kwèèt.”
  “Ôoh witte gèt ôok, ik èèrger menèègener gruun èn gèèl aon.”

  09-04-2022

 • Wènne wènd

  Fraans Kernillese

  En paor weeke trug hadde den êene störm nò den aandere. Ze din der bist om et gewoone lèève laasteger te maoke, vural agge de straot op moest.
  Waarde meej de fiets dan wierde zomar teege de vlakte geblaoze. Waandele waar ok gin prètje en oew pèèrepluu waar zôo kepòt. Vur dègger èèreg in ha koste ene tak òf en dakpan op oewe tèbbes krèège. Wè dènkte wèffer schaoj dègge hèt asser enen bôom op oewen ootoo valt? Zon klèntje gao nòg wèl, mar int nuuws zaagek dètter ok van die knoeperts meej wòrtel èn al öt de grond kosse koome.
  Et heurt bèt sezoen zègge ze. Dè zal wèl klòppe, mar en lèkker briesje is tòch òngenaomer agge bèùte zèèt.

  12-03-2022

 • Tilburgs

  Theo van Iersel

  Kweet zeekers dè de Tilburgse taol wir in opkomst is. Want ik laas in de kraant dètter de lèste mònde enen hôop kènder geboore zèn. In Tilburg zèllefs meer as tien persènt dan aanders. Ze schrêeve derbè dèsse dòchte dèt dur keroona kwaam. Veul tèùs, wèèneg kunne doen, ge snappet wèl.
  Ze han ok nògegaon wèffer naome dètter gegeeve waare. Bè de mèskes waare dè Julia, Mila èn Emma. Mar bè de jongesnaome viel mèn wèt op. De drie miste naome vur die klèèn manne dieter op de geboortekòrtjes stonne waare Noah, Lucas èn Sem.
  Èn dè wast. Dieje naom Noah, dès tòch Tilburgs agge die aachterstevurre leest: Haon. Èn ik weet ok wörrem dèttie et mist gekoozen is, hij wil naa al ‘Haontje de vurste’ zèèn.

  02-04-2022