MISKÔOP

 

Omdè mèn hèùs vol stao meej apperaate waorvan ik de balle verstaand hèb - knoem die apperaate naa zomar as vurbild - is de kaans grôot dèt ammòl miskôope zèn. En waasmesjien, enen drêûger, stòfzèùger, tilleviezie, èèrfraajer èn zôo kan ik nòg wèl èfkes durgaon. Nimt naa onze listen ònkôop op dè gebied: ene laojpaol.

Wègge perbeert is oewèège te infermeere oover wètter ammòl te kôop is èn òf de prèès-kwalietèèt en bietje klòpt. Dè wil zègge, dè doe mene meens dan, want mèn kunne ze venalles wèèsmaoke. Ik mot et hèbbe van enen betraawbaaren haandelèèr.

 

Laojpaol

Mar èfkes trug nòr dieje laojpaol.

Daor betòlde tòch al gaaw en duuzend euroo veur èn lookaol valter wèèneg te sjòppe. Gelukkeg hèdde dan et wèèreldwaaje wèb èn kunde goegele. Kzal öllie enen hôop tèchnies geleuter bespaore mar de keus viel op en Wallbox. En fraaj geval òn de muur dè saoves licht gift. Èn dès mar goed ôok, want nò aamper en half jaor dittie et niemer. Gin ketakt meej te krèège. Et ònslèùte gao vieja de wiefie. Öt Spanje moeser ene nuuwe koomen èn naa mar hoopen dè diejet wèl blèèft doen. Mocht dè naa nie zôo zèèn dan zèmmer tòch op vuröt gegaon, want dur die lichtgeevende dôos (Wallbox) kunneme et sleutelgat van de gròzziedeur vort beeter vèène.

 

Dus jè, hoeneer pròtte naa van ene miskôop?

 

Wilma Robben


HOE SCHRÈÈFDE DÈ?Gewôon en bietje opschrèève wè in oe opkomt, is gemak zat … dènkte.
Mar jè wildet zonder foute doen èn ok nògges in ons Tilburgse diejalèkt

dan wòrret aandre koek.
Hoe meer klanke, hoe meer têekes dètter nôodeg zèn. Vur dêen en spòrt,

mar vur daander en lètteroerwoud om in veloore te lôope.


Òch, lòt mar zitte, dènkte dan.
Al die stripkes èn huudjes, schudt mar in men pèt

Tilburgs is en taol meej aksènte, stripkes nòr lings- stripkes nòr rèchs-

huudjes- dubbele punte, gaoter mar ònstaon.


Aandere diejakrietiese têekes zoas de ¨umlaut èn de ¸cedille … ach dèt

verrèkt ôok, ik kan wèl aaltij de schooljuffrouw öthange. Venaovend nie

meense. Et isser vuste wèèrm veur.


Dus,
hoe schrèèfde dè?
Gewôon meej en Deej èn en È
Wilma Robben

DAAWTRAPPE

Et moet gatverpielekeslang geleeje zèèn, dèk dè deej. Langer as fèfteg jaor. Mar nòg zie ik men èège lôope, daor op diejen Boscheweg. Smèèreges in alle vruugte. Nen wèkker hakker vur gezèt. Meej zen alle nòr Maria in die schôone mònd van maaj. Agge jong zèèt doede alles. Brôojkes meej èn en hardgekokt aaj. In proosèssie nòr Den Bosch toe op enen oopenbaore wèg. Ginnen ootoo te bekènne. Hoe ist meugelek, gao tòch wèg.

Tèrring

Et speulse van et trappe wè we din vur dag èn daaw, dè wasser zôo bij Oisterwijk zuutjesaon wèl aaf. We lieppe ons de tèrring. De blèène op ons pôoj. Et duurde èn et duurde, mar teliste kwaame we aon.

De lèmpkes van de kèrskes bij Maria in de Sint Jan die flikkerde dèt en lust waar, mar et mènne dè waar èùt.

Hoe ik tèùs gekoome zèè, gelêûf et òf gelêûf et nie, ík hèbber gin gedaachte aon.

Et moet meej de vurzieneghèd van Maria zèn gewist, want waratje, et is himmòl goed gegaon.


Wilma Robben